http://www.mzkjastrzebie.com


Lista przystanków

Gmina:  Przystanek:

Lp.GminaNazwa przystankuLinie autobusowe
 Bełk Pętla 310   
 Bełk Poczta 310   
 Czerwionka Ośrodek Zdrowia 310    312   
 Czerwionka Pawilony  312   
 Koksownia Dębieńsko 310   
 Palowice Skrzyżowanie Bełkowska 312   
 Palowice Skrzyżowanie Wiejska 312   
 Szczejkowicka-Rondo 312   
 Szczejkowicka-Żwaka 312   
10 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Pętla 311C   
11 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Poczta 311C   
12 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Palowicka 312   
13 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Remiza 312   
14 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Skrzyżowanie 310    311C   
15 CZERWIONKA-LESZCZYNY Bełk Szpital 310    311C    312   
16 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Centrum 309    310    311A    311B    311C    312   
17 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka CPN 309    313   
18 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Ośr. Zdrowia 309    311A    311B    311C    313   
19 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Park 309    311B   
20 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Pawilon 313   
21 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Pętla 312   
22 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czerwionka Rozlewnia 309    311B   
23 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Apteka 309    310    311A    311B   
24 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Granica 311C   
25 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Skrzyżowanie 311C   
26 CZERWIONKA-LESZCZYNY Czuchów Szkoła 311C   
27 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Centrum 309    310    311B   
28 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Górnicza I 310    311B   
29 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Górnicza II 310    311B   
30 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Grzomba 309    310    311B   
31 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Jesionka 309    310    311B   
32 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Las 309    310    311B   
33 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Leśniczówka 310    311B   
34 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare 310    311B   
35 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare Ameryka 310    311B   
36 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare II 310    311B   
37 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Stare Skrzyżowanie 309    311B   
38 CZERWIONKA-LESZCZYNY Dębieńsko Szyb VI 309    311B   
39 CZERWIONKA-LESZCZYNY Koksownia Dębieńsko 309    311A    311B   
40 CZERWIONKA-LESZCZYNY KWK Dębieńsko 309    310    311A    311B    311C    312    313   
41 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Czereśniowa 309    313   
42 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Klub Górnika 309    311A    311B    313   
43 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Konopnickiej 309    313   
44 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Ligonia 309    311A    311B    313   
45 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Osiedle 309    311A    311B    313   
46 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Powstańców Sklep 313   
47 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Powstańców Skrzyż 313   
48 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Skrzyżowanie 309    311A    311B    313   
49 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Spółdzielnia 309    311A   
50 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Stare 309    311A    311B    313   
51 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Szkoła 309    311A    311B    313   
52 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Wodociągi 309    311A    311B   
53 CZERWIONKA-LESZCZYNY Leszczyny Zakłady Drobiarskie 309    311A    311B   
54 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Młyńska 313   
55 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Polna PEC 313   
56 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Polna Skrzyżowanie 313   
57 CZERWIONKA-LESZCZYNY Malenie Zakład Odsalania 313   
58 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Centrum 312   
59 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice I 312   
60 CZERWIONKA-LESZCZYNY Palowice Las 312   
61 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Kościół 309    311A    311B    311C   
62 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Las 309    311A    311B    311C   
63 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Mikołowska 309    311A    311B    311C   
64 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Mikołowska Skrzyż. I 311C   
65 CZERWIONKA-LESZCZYNY Przegędza Skrzyżowanie  309    311A    311B   
66 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Cementownia 310    311C    312   
67 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Leszczyńska 310    311C    312   
68 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Skrzyżowanie 310    311C    312   
69 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Spółdzielnia 311B   
70 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Szkoła 311C   
71 CZERWIONKA-LESZCZYNY Stanowice Zwycięstwa 310    311C    312   
72 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Centrum 312   
73 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Ferma 312   
74 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczejkowice Nowa Wieś 312   
75 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczygłowice Kościół 311C   
76 CZERWIONKA-LESZCZYNY Szczygłowice KWK 311C   
77 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja - K. Miarki 106    112    118     119     124    127   
78 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja - Kasztanowa 106    112    118     119     124    127   
79 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja Bank 106    112    118     119     122    127   
80 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 1 Maja Kościół 106    112    118     119     122    127   
81 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 11 Listopada Szkoła 103    106    118     120    122    123    125    126    127    128    131   
82 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 3 Maja Granica 114   
83 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego - Pszczyńska 101    102    104    105    109    112    113    114    116    118     121    122    127    128    130   
84 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Gwarków (Pawilony) 101    102    106    107    113    117    118     122    126    127    128    131    132    E-3   
85 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Morcinka (UM->Zdrój) 101    102    106    107    112    113    117    118     122    127    128   
86 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Pionierów 101    102    103    104    105    106    107    109    113    114    116    117    118     120    122    125    128    130    131    132   
87 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Os. Staszica (Pawilony) 101    106    107    113    117    118     122    127    128    131    132    E-3   
88 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego Pawilony 103    104    105    108    109    111    114    115    116    120    125    129    130   
89 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Al. Piłsudskiego UM 101    102    103    104    105    106    107    109    112    113    114    116    117    118     122    125    127    128    130   
90 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej - Kasztanowa 106    107    108    112    115    118     119     124    127    132   
91 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej - Ranoszka 107    108    115    132   
92 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Armii Krajowej WORD 106    107    108    112    113    115    118     119     124    127    128    132   
93 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia - 3 Maja 101    104    105    114   
94 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia - Edukacyjna 102    104    114   
95 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia - Łąkowa 102    104    114   
96 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Borynia Sołtysówka 101    104    105    114   
97 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Boża Góra Prawa 103    103A   
98 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Gospodarska 110    122    126   
99 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Kłosowa 110    122    126   
100 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie - Żytnia 110    122    126   
101 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Dolne 110    122    126   
102 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Górne 122    126   
103 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie II 122   
104 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Pomnik 118     122    126    127    128   
105 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Szkoła 110    122    126   
106 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Wiadukt 118     122    126    127    128   
107 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Bzie Zameckie 110    122    126   
108 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Chlebowa Pętla 106    115    116    117    119     120    121    126   
109 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Cieszyńska - Os.Tuwima 101    102    115    116    117    123    124    128   
110 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Cisówka 110    120   
111 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dubielec 101    102    104    105    109    112    113    114    121    130   
112 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Arki Bożka 101    102    103    106    107    108    110    111    115    117    120    121    122    123    124    125    126    128    131    132    E-3   
113 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Główny 102    104    105    106    107    112    113    114    116    117    120    122    127    130   
114 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Dworzec Zdrój 103    104    105    106    107    108    109    111    112    113    114    115    118     119     120    122    124    126    127    128    129    130    132   
115 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Gagarina - Norwida 104    105    113    114   
116 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Graniczna GSM 103    106    107    117    121    125   
117 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Graniczna Szkoła 103    106    107    117    121    125   
118 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Hala Sportowa 104    105    107    108    109    111    113    114    120    124    128    129    130    132   
119 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły - Kusocińskiego 106    115    116    117    121    126   
120 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły - Os. Chrobrego 119     120    126   
121 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jagiełły OD Krokus 106    115    116    117    121    126   
122 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Dolne - Połomska 111    112    116    119     123    125   
123 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Dolne Rondo 103A    106    111    112    116    119     123    125    126   
124 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Górne - Stodoły 106    112    116    126   
125 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Jastrzębie Górne Kościół 106    112    126   
126 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Karola Miarki 118     122   
127 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Kolonia Kąty 101    102    104    105    112    113    114    121    130   
128 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Kusocińskiego 117   
129 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Borynia 102    104    112    113    114    121   
130 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Jas-Mos 111    112    115    116    119     123    125    126    127    128   
131 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ KWK Zofiówka 101    102    104    105    109    112    113    114    121    130   
132 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Kolonia Jana 110    122    126   
133 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Matejki 110    122    126   
134 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec - Okrzei 110    122    126   
135 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Libowiec Skrzyżowanie 110    122    126   
136 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Łowicka 103    108    111    115    126   
137 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Małopolska 106    123    124    128   
138 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica - Wyzwolenia 115   
139 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica Ośr. Zdrowia 107   
140 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica Piaski 108   
141 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Moszczenica WORD 105   
142 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Opolska OPS 129   
143 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. 1000-lecia 102    104    112    113    114    121   
144 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Bogoczowiec 103    103A   
145 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Przyjaźń Moniuszki 103A    111    112    116    119     123    125   
146 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Os. Przyjaźń Szkoła 103A    111    112    116    119     123    125   
147 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska - Os. Barbary 103    106    107    117    121    125   
148 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Cmentarz 101    110    115    120    121    126   
149 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Rondo Ruptawskie 101    102    110    115    120    121    122    126   
150 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Podhalańska Wodociągi 101    102    106    110    115    120    121    122    123    124    126    128   
151 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Połomska Szpital 103A    111    112    116    119     123    125   
152 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Dębina 118     122    126    127    128   
153 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Prusa 106    112    116    126   
154 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Rybnicka 101    102    104    105    109    112    113    114    118     121    122    126    127    128    130   
155 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska - Wierzyńskiego 106    112    116    126   
156 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska Obwodnica 118     122    126    127    128   
157 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Pszczyńska Szkoła 116   
158 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ranoszka - Komuny Paryskiej 107    108    115   
159 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Biadoszek 115    126   
160 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Chlebowa 115    126   
161 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Długosza 110    120   
162 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa - Wyzwolenia 115    126   
163 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Boisko 110    122    126   
164 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Centrum 110    115    120    122    126   
165 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Cmentarz 115    120   
166 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa OD Malwa 115    126   
167 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Ośrodek Zdrowia 110    120   
168 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Ruptawa Szkoła 110    115    120   
169 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Skrzeczkowice - Plebiscytowa 102    104    114   
170 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Skrzeczkowice - Powstańców Śl. 102    104    114   
171 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka - Boczna 101    102    104    112    114    121   
172 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka - Fredry 101    104    105    114   
173 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka - Gagarina 104    105    113    114   
174 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Kaplica 101    104    105    114   
175 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Kościół 101    113   
176 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szeroka Wiadukt 101    102    104    112    114    121   
177 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice 107   
178 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice Kaplica 107   
179 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szotkowice Pętla 107   
180 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Szpital Wojewódzki 104    105    107    108    109    111    113    114    117    120    124    128    129    130    132   
181 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Urząd Skarbowy 103    106    118     120    122    123    125    127    131    E-3   
182 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Warszawska 106    127   
183 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wodzisławska 103    103A    112    115    116    119     123    125    126    127    128    131    E-3   
184 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wodzisławska Boża Góra 103    103A    131   
185 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Wyzwolenia - Kasztanowa 115   
186 JASTRZĘBIE-ZDRÓJ Zdrojowa 103    111    112    115    123    125    126    127    128    131    E-3   
187 MARKLOWICE Marklowice Dolne 218    228   
188 MARKLOWICE Marklowice Górka 227   
189 MARKLOWICE Marklowice Górne 228   
190 MARKLOWICE Marklowice Granica 228   
191 MARKLOWICE Marklowice Kaplica 218    227   
192 MARKLOWICE Marklowice Krakusa Skrzyż. 218   
193 MARKLOWICE Marklowice Krzyż 227    228   
194 MARKLOWICE Marklowice Mała Praga 218   
195 MARKLOWICE Marklowice Mokra Skrzyżowanie 218   
196 MARKLOWICE Marklowice Pawilon 228   
197 MARKLOWICE Marklowice Praga 130    218   
198 MARKLOWICE Marklowice Przedszkole 218    228   
199 MARKLOWICE Marklowice Sklep 218    227   
200 MARKLOWICE Marklowice Straż 218   
201 MARKLOWICE Marklowice Strefa 228   
202 MARKLOWICE Marklowice Widokowa 218    227   
203 MARKLOWICE Marklowice Wiosny Ludów Górka 218   
204 MSZANA Gogołowa Jastrzębska 101    102    104    112    114    121    130   
205 MSZANA Gogołowa Jastrzębska Kąty 101    102    104    112    114    121    130   
206 MSZANA Gogołowa Wiejska Centrum 104    130   
207 MSZANA Gogołowa Wiejska Skrzyżowanie 104    130   
208 MSZANA Mszana 1 Maja Urząd Gminy 132   
209 MSZANA Mszana Moszczeńska Granice 132   
210 MSZANA Mszana Pawilon 132   
211 MSZANA Mszana Skrzyszowska Tartak 132   
212 MSZANA Mszana Wodzisławska Boisko  131    E-3   
213 MSZANA Mszana Wodzisławska Skrzyżowanie 131    E-3   
214 MSZANA Mszana Wodzisławska Uchytów 131   
215 MSZANA Mszana Wolności Działki 103   
216 MSZANA Połomia Centralna Boisko 104    130   
217 MSZANA Połomia Centralna Folwark 130   
218 MSZANA Połomia Centralna Kościół 130   
219 MSZANA Połomia Centralna Na Końcu 130   
220 MSZANA Połomia Centralna P. Poż. 130   
221 MSZANA Połomia Centralna Wiadukt 104    130   
222 MSZANA Połomia Szkolna Szkoła 104   
223 MSZANA Połomia Wolności Dolanek 103   
224 ORNONTOWICE KWK Budryk  309    310    311B   
225 ORNONTOWICE Ornontowice Centrum 309    310    311B   
226 ORNONTOWICE Ornontowice Leśna 309    310    311B   
227 ORZESZE Orzesze Apteka 310   
228 ORZESZE Orzesze Rybnicka 310   
229 ORZESZE Orzesze Zawada  310   
230 PAWŁOWICE Krzyżowice Kościół - Zwycięstwa 114   
231 PAWŁOWICE KWK Pniówek 118     128    307   
232 PAWŁOWICE Mizerów Sklep 308C   
233 PAWŁOWICE Pawłowice Centrum - TARG 118     127    128    307   
234 PAWŁOWICE Pawłowice Osiedle 118     127    128    307   
235 PAWŁOWICE Pawłowice Skrzyżowanie 118     127    128    307   
236 PAWŁOWICE Pawłowice Szybowa 307   
237 PAWŁOWICE Pielgrzymowice Caritas 122   
238 PAWŁOWICE Pielgrzymowice II Bar 122   
239 PAWŁOWICE Pielgrzymowice III 122   
240 PAWŁOWICE Pielgrzymowice IV  122   
241 PAWŁOWICE Pielgrzymowice OSP 122   
242 PAWŁOWICE Pniówek Las 127   
243 PAWŁOWICE Pniówek Orla 118     128   
244 PAWŁOWICE Pniówek Wieś 118     128   
245 PAWŁOWICE Strażacka - Strefa  307   
246 PAWŁOWICE Warszowice Kościelna 307   
247 PAWŁOWICE Warszowice Kościół 307   
248 PAWŁOWICE Warszowice Szczurowiec 307   
249 PAWŁOWICE Warszowice Szczurowiec Gajowa 307   
250 PSZÓW Krzyżkowice Działki 221    222    226   
251 PSZÓW Krzyżkowice Sklep 221    222    226   
252 PSZÓW Krzyżkowice Skrzyżowanie 221    222    226   
253 PSZÓW Krzyżkowice Szkoła 222   
254 PSZÓW Pszów Bar 221   
255 PSZÓW Pszów Bazylika 221    222    226   
256 PSZÓW Pszów Dw. Autobusowy 221    222    224    225    226   
257 PSZÓW Pszów Graniczna 224   
258 PSZÓW Pszów I 224    225   
259 PSZÓW Pszów Kaplica 221   
260 PSZÓW Pszów Kiosk 224    225   
261 PSZÓW Pszów Skrzyż. Skwary 221   
262 PSZÓW Pszów Staffa 221   
263 PSZÓW Pszów Wiadukt 221    222    226   
264 PSZÓW Pszów Wrzosy 221    225    226   
265 PSZÓW Pszów ZSZ 221    224    225    226   
266 RADLIN Głożyny Chrobrego 221    225    226   
267 RADLIN Głożyny I 221    225    226   
268 RADLIN Głożyny Kościół 221    225    226   
269 RADLIN Głożyny Osiedle 223   
270 RADLIN Głożyny Piekarnia 221    225    227   
271 RADLIN Głożyny Skrzyżowanie 223    226    227   
272 RADLIN Głożyny Szkoła 221    225    226   
273 RADLIN Obszary PKP 131    221    222   
274 RADLIN Obszary Wiadukt 131    218    221    227   
275 RADLIN Radlin Boisko 218    221    227   
276 RADLIN Radlin Korfantego Centrum (Biertułtowy) 218    221    222    225    227   
277 RADLIN Radlin Korfantego Kopalnia Marcel 218    221    222    225    227   
278 RADLIN Radlin Marklowicka Dom Górnika 218    227   
279 RADLIN Radlin Osiedle 131    221    222   
280 RADLIN Radlin Piekarnia 131    221    222   
281 RADLIN Radlin Plac KWK "Marcel" 225   
282 RADLIN Radlin Pływalnia 218   
283 RADLIN Reden 222    227   
284 RADLIN Reden Górka 222    227   
285 RADLIN Reden Sokolnia 222    227   
286 RYBNIK Niewiadom Boisko 223   
287 RYBNIK Niewiadom Szkoła 223   
288 RYBNIK R-k Niedobczyce Paryż 131   
289 RYBNIK R-k Orzepowice Borki 311A    311B    311C   
290 RYBNIK R-k Orzepowice Szpital Wojewódzki 311A    311B    311C   
291 RYBNIK R-k Paruszowiec Piaski Huta Silesia 309    311A    311B    311C   
292 RYBNIK R-k Paruszowiec Piaski Mikołowska 309    311A    311B    311C   
293 RYBNIK R-k Popielów Skrzyżowanie 131    E-3   
294 RYBNIK R-k Popielów Wodzisławska 131   
295 RYBNIK R-k Popielów Żabik 131   
296 RYBNIK R-k Północ Rondo Gliwickie 311A    311B    311C   
297 RYBNIK R-k Smolna Osiedle 131    E-3   
298 RYBNIK R-k Śródmieście 3 Maja 131    309    311A    311B    311C    E-3   
299 RYBNIK R-k Śródmieście Bazylika 309    311A    311B    311C   
300 RYBNIK R-k Śródmieście Chrobrego 311A    311B    311C   
301 RYBNIK R-k Śródmieście Dw. Kolejowy 131    309    311A    311B    311C    E-3   
302 RYBNIK R-k Śródmieście Kościuszki 131    309    311A    311B    311C    E-3   
303 RYBNIK R-k Śródmieście Urszulanki 131    E-3   
304 RYBNIK R-k Zamysłów Wodzisławska 131   
305 RYBNIK Rybnik Dworzec Autobusowy 311A    311B    311C   
306 RYDUŁTOWY Radoszowy Kaplica 223   
307 RYDUŁTOWY Radoszowy Spółdzielnia 223   
308 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bednorz 223    224   
309 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bednorz Pętlla 224   
310 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bema 222    223    224    226   
311 RYDUŁTOWY Rydułtowy Bohaterów Warszawy 222    223    226   
312 RYDUŁTOWY Rydułtowy Cegielnia 222    223    226   
313 RYDUŁTOWY Rydułtowy Dworzec PKP 222   
314 RYDUŁTOWY Rydułtowy Granica 222   
315 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kopalnia 223   
316 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kościół 223    224   
317 RYDUŁTOWY Rydułtowy Kowalski 223    224   
318 RYDUŁTOWY Rydułtowy Krzyżkowicka 222   
319 RYDUŁTOWY Rydułtowy KWK 222    224   
320 RYDUŁTOWY Rydułtowy Las 226   
321 RYDUŁTOWY Rydułtowy Mańczyk 223    224   
322 RYDUŁTOWY Rydułtowy Mańczyk Pętla 223   
323 RYDUŁTOWY Rydułtowy Mickiewicza 224    226   
324 RYDUŁTOWY Rydułtowy Obywatelska 223   
325 RYDUŁTOWY Rydułtowy Ośr. Zdrowia 222    224    226   
326 RYDUŁTOWY Rydułtowy Piekarnia 223    224   
327 RYDUŁTOWY Rydułtowy Rynek 222    223    224    226   
328 RYDUŁTOWY Rydułtowy Skrzyżowanie 223    226   
329 RYDUŁTOWY Rydułtowy Stadion 223    226   
330 RYDUŁTOWY Rydułtowy Szpital 222    223    224    226   
331 RYDUŁTOWY Rydułtowy Tetmajera 224   
332 RYDUŁTOWY Rydułtowy WDDM 223    226   
333 RYDUŁTOWY Rzuchów Dom Dziecka 226   
334 RYDUŁTOWY Rzuchów I 226   
335 SUSZEC Kryry Kolonia  308C   
336 SUSZEC Kryry Kościół 308C   
337 SUSZEC Kryry Poczta 308C   
338 SUSZEC Mizerów Boisko 308C   
339 SUSZEC Mizerów PGR 308C   
340 SUSZEC Rudziczka Bar I 308A    308B    308C   
341 SUSZEC Rudziczka Szkoła 308A    308B    308C   
342 SUSZEC Suszec Dolna I 308A    308B    308C   
343 SUSZEC Suszec Dolna II 308A    308B    308C   
344 SUSZEC Suszec Dolna Sklep 308B    308C   
345 SUSZEC Suszec II 308A    308B    308C   
346 SUSZEC Suszec Kościół  308A    308B    308C   
347 SUSZEC Suszec KWK Krupiński 308A    308B    308C   
348 SUSZEC Suszec Osiedle 308A    308B    308C   
349 SUSZEC Suszec Rudziczka Bar 308A    308B    308C   
350 SUSZEC Suszec Rudziczka Sklep 308A    308B    308C   
351 SUSZEC Suszec Skrzyżowanie  308C   
352 SUSZEC Suszec Stary 308B    308C   
353 SUSZEC Suszec Stary I 308B    308C   
354 SUSZEC Suszec Św.Jana 308A    308B    308C   
355 WODZISŁAW ŚLĄSKI Baza PKS 227    228   
356 WODZISŁAW ŚLĄSKI Cyganek 131    132    E-3   
357 WODZISŁAW ŚLĄSKI Jana Pawła II 222    223    224   
358 WODZISŁAW ŚLĄSKI Jedłownik Osiedle 224    225   
359 WODZISŁAW ŚLĄSKI Kokoszyce Kościół 224    225   
360 WODZISŁAW ŚLĄSKI Łużycka 130    218   
361 WODZISŁAW ŚLĄSKI Matuszczyka XXX-lecia 221    224    227   
362 WODZISŁAW ŚLĄSKI Matuszczyka Skrzyżowanie 221    224    227   
363 WODZISŁAW ŚLĄSKI Os. Dąbrówki ZSB 224    225   
364 WODZISŁAW ŚLĄSKI Os. Przyjaźni 221    222    227   
365 WODZISŁAW ŚLĄSKI Partyzantów 221    225    227   
366 WODZISŁAW ŚLĄSKI Pszowska Stawki 224    225   
367 WODZISŁAW ŚLĄSKI PWK 227    228   
368 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlin II Kiosk 223   
369 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlin II PKP 131    221    222   
370 WODZISŁAW ŚLĄSKI Radlińska XXX-lecia 223   
371 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Blazy 131    132   
372 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Osiedle 132   
373 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wilchwy Szkoła 131    132   
374 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Balaton 130    218   
375 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Dw.Aut. 130    131    132    218    221    222    223    224    225    227    228    E-3   
376 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Dworzec PKP 131    228    E-3   
377 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Radlińska 223   
378 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Radlińskie Chałupki 131    221    222   
379 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Szkoła nr 6 222    223    224   
380 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Szpital 221    223    224    227   
381 WODZISŁAW ŚLĄSKI Wodzisław Urząd Miejski 221    225    227   
382 ZEBRZYDOWICE Pielgrzymowice Pętla Zebrzydowice 122   
383 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Dworzec PKP 120   
384 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Kino 120   
385 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Ośr. Zdrowia 120   
386 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Poziomkowa 110    120   
387 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Skrzyżowanie 110    120   
388 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Słowicza 110    120   
389 ZEBRZYDOWICE Zebrzydowice Szkoła 120   
390 ŻORY Al. Jana Pawła II - Bajerówka 101    102    105    308A   
391 ŻORY Al. Jana Pawła II - Gajowa 101    102    105   
392 ŻORY Al. Jana Pawła II - Ławczok 101    102    105   
393 ŻORY Al. Jana Pawła II - Sąd 101    102    105    307    308A   
394 ŻORY Al. Niepodległości 101    102    105    307    308A   
395 ŻORY Al. Zjednoczonej Europy - Osińska 307   
396 ŻORY Dworcowa 308A    308B    308C   
397 ŻORY Kościuszki - Owocowa 307   
398 ŻORY Kościuszki - Zamkowa 307   
399 ŻORY Kościuszki - Zjednoczonej Europy 307   
400 ŻORY Kościuszki Francuska 307   
401 ŻORY Kościuszki Pukowca 307   
402 ŻORY Nowopszczyńska - Rondo 308A    308B    308C   
403 ŻORY Pszczyńska - Las 308A    308B    308C   
404 ŻORY Pszczyńska - Lawendowa 308A    308B    308C   
405 ŻORY Pszczyńska -Targowa 308A    308B    308C   
406 ŻORY Pukowca - Strażacka 307   
407 ŻORY Stodolna 101    102    105    307    308A   
408 ŻORY Stodolna - Cmentarz 101    102    105    307    308A   
409 ŻORY Szczejkowicka 312   
 410  ŻORY Żory Dworzec Autobusowy 101    102    105    307    308A    308B    308C    312   
JM projekt (c) 2010-2014 v.1.7.140424   www.jmprojekt.com   e-mail: mzk.pok@mzkjastrzebie.com